Forskning om validering

I en forskningsstudie från Socialhögskolan, Lunds universitet, har man utvecklat en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande i högskolan. Modellen ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

Läs hela artikeln: Forskning om validering

Framtiden för det regionala valideringsarbetet

– Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden, därför är det viktigt att kommunerna samverkar och kompletterar varandra. Det är viktigt att även Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Att etablera ett hållbart system tar tid och kräver uthållighet, säger Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Läs hela artikeln: Framtiden för det regionala valideringsarbetet

Bidra till utvärderingen av EU:s rekommendation om validering

EU-kommissionen utvärderar nu rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande för att se vilka resultat den har lett till i medlemsländerna. Alla intressenter som vill delta i utvärderingen kan besvara en webbenkät genom att skapa ett användarkonto. Även den intresserade allmänheten erbjuds samma möjlighet.

Läs hela artikeln: Bidra till utvärderingen av EU:s rekommendation om validering

VO-College nya metodstöd nu tillgängligt

– Jag har träffat många som tycker att det borde tas fram ett gemensamt stödmaterial, säger Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell. Man ska inte behöva börja från början och uppfinna sitt eget hjul varje gång. Därför är det mycket värdefullt att få ner den gemensamma kunskapsbasen i detta nya metodstöd.

Läs hela artikeln: VO-College nya metodstöd nu tillgängligt

Lyckade seminarier i Almedalen!

Valideringsdelegationen anordnade två välbesökta seminarier under Almedalsveckan i Visby. Många intresserade åhörare trotsade regnet och fyllde vårt seminarietält till sista plats. Det första seminariet handlade om arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och det andra om hur vi ska få till stödstrukturer för validering, regionalt och nationellt. Båda seminarierna filmades och går att se i efterhand.

Läs hela artikeln: Lyckade seminarier i Almedalen!

Kom och besök oss i Almedalen!

Valideringsdelegationen anordnar den 2 juli seminarier om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering.

Läs hela artikeln: Kom och besök oss i Almedalen!

Webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning

Vill du veta vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige? Använd webbtjänsten på UHR:s webbplats som snabbt talar om för dig vilket område och vilken nivå cirka 500 utbildningar från 37 länder motsvarar i Sverige.

Läs hela artikeln: Webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning

Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Tisdagen den 2 juli anordnar Valideringsdelegationen två seminarier i Almedalen – ett om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och ett om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering. Flera intressanta medverkande är klara. Träffar vi dig där?

Läs hela artikeln: Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Lägesrapport om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen har överlämnat sin årliga redovisning om läget och utvecklingen på valideringsområdet nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs hela artikeln: Lägesrapport om validering lämnad till regeringen