Nu finns stöd och verktyg om validering samlade på en sida

Flera centrala myndigheter ansvarar för att främja användning och utveckling av validering inom sina respektive områden. Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram information, stöd och verktyg som är fria för alla att använda. För att underlätta så har vi samlat länkar till dem på en och samma sida.

Läs hela artikeln: Nu finns stöd och verktyg om validering samlade på en sida

Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad

Validering är ett fokusområde i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. En utvecklad regional samverkan behövs för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad. I landets regioner pågår nu arbete för att etablera långsiktigt hållbara strukturer för validering och få på plats en fungerande samverkan mellan olika aktörer. Valideringsdelegationen stöttar regionerna på olika sätt i deras utvecklingsarbete, bland annat genom att medverka i regionernas valideringskonferenser och workshop. Den 31 januari 2019 var vi i Linköping där Region Östergötland bjudit in till en inspirationsdag om validering.

Läs hela artikeln: Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad

Redovisning av implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Valideringsdelegationen har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, sammanställt en redovisning av hur Sverige har implementerat EU:s rekommendation om validering.

Läs hela artikeln: Redovisning av implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

Med Skolverkets webbutbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion” får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar, samt även en kunskapsbank.

Läs hela artikeln: Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Den 13 december anordnade SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterade delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter medverkade och gav inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Se seminiaret i efterhand på SNS webbplats.

Läs hela artikeln: SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Vad är validering?

Se YA-delegationens film (1.48 min) om du vill lära dig mer om vad validering är. För vem passar validering och vad finns det för nytta med att göra en validering för individen och för arbetsgivaren?

Läs hela artikeln: Vad är validering?

Föreläsningar om migration och etablering i Växjö 10-11 december

Region Kronoberg anordnar den 10-11 december två temadagar om migration och etablering. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar dag två under rubriken Ta tillvara kompetensen – men hittar nyanlända vägen till validering?

Läs hela artikeln: Föreläsningar om migration och etablering i Växjö 10-11 december

Förslag till regeringen för en effektivare valideringsprocess för lärare med utländsk examen

Valideringsdelegationen har lämnat en skrivelse till regeringen med förslag som kan korta vägen till behörighet för lärare med utländsk examen. Frågan är högaktuell. Bristen på lärare är mycket stor i dag och SCB har beräknat att ytterligare 80 000 lärare kan behöva rekryteras inom 20 år. I skrivelsen lämnar delegationen två konkreta förslag som kan innebära stora samhällsekonomiska vinster och underlätta kompetensförsörjningen. Dels att ta bort avgiften för bedömning av kompletteringsbehov, dels att erbjuda också lärare med utbildning från länder utanför EU/EES möjligheten att styrka sin kompetens genom ett kunskaps- och färdighetsprov.

Läs hela artikeln: Förslag till regeringen för en effektivare valideringsprocess för lärare med utländsk examen

Se frukostseminariet om validering i efterhand

Onsdag den 21 november medverkade Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe i Trygghetsfonden TSL:s frukostseminarium på temat validering. Semiariet livesändes på TSL:s facebook-sida och går att se i efterhand.

Läs hela artikeln: Se frukostseminariet om validering i efterhand

MYH ger stöd i att skriva SeQF-kvalifikationer

Utveckling av validering och SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, hör ihop. Båda verktygen är viktiga för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, för att främja livslångt lärande och för att synliggöra och erkänna kompetens som utvecklats på olika sätt och i olika sammanhang. Det är därför mycket positivt att Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, fått EU-medel för att kunna lägga kraft i vidareutvecklingen av SeQF.

Läs hela artikeln: MYH ger stöd i att skriva SeQF-kvalifikationer